Nieuws

Haarle - Twee varkensschuren worden in Haarle omgetoverd tot wooneenheden

Twee varkensschuren worden in Haarle omgetoverd tot wooneenheden

Bron: Han Haveman 21 jan. 2020 (Tubantia)

HAARLE – Boer, burger en platteland komen samen in een nieuw initiatief aan de Haarlerveldweg 6-8, in het buitengebied van Haarle. Twee vervallen varkensschuren maken plaats voor acht wooneenheden voor mensen die snel een woning nodig hebben.
Een ‘doorstroomerf voor spoedzoekers’: zo noemde Linda Willems haar inzending voor de landelijke prijsvraag Brood en Spelen, die ruim twee jaar geleden door de rijksoverheid werd uitgeschreven. Doel van die prijsvraag was vernieuwende ideeën op te doen voor een nieuwe invulling van de vele vrijkomende agrarische erven op de zandgronden in Overijssel en Gelderland.

„Ik las deze prijsvraag in het vakblad Vee en Gewas en zei toen tegen mijn zoon Ton en schoondochter Linda dat ons satellietbedrijf aan de Haarlerveldweg 6-8  hiervoor een prima locatie was. Daarmee moest eindelijk eens een keer iets worden gedaan”, zegt Herman Willems. Samen met zijn vrouw Hermien, zoon en schoondochter vormt hij de maatschap Willems. Zijn familie boert al sinds 1890 aan de Haarlerveldweg, Herman is de derde generatie.

Belangrijke keuze

Ze bestieren samen een gemengd bedrijf met zo’n tachtig koeien en tweeduizend vleesvarkens aan de Haarlerveldweg 2A. In 1982 kocht Herman een tweede bedrijf aan de Haarlerveldweg 6-8,  ruim 500 meter verderop, om zijn bedrijf te kunnen uitbreiden. In 2002 stond hij voor een belangrijke keuze: fors investeren in de vervallen varkensschuren van zijn satellietbedrijf of alles concentreren op de hoofdlocatie. Hij koos voor het laatste.

„Om met die prijsvraag te kunnen meedoen moest je wel met een goed verhaal komen. Ik heb onze vriend Ludo Kemper gevraagd mee te denken en met anderen hebben we team gevormd, waarin ook een planoloog en een architect zitten. Ik werk zelf in de zorg en daarom lag een zorgboerderij misschien wel voor de hand, maar die hebben we al in Haarle. We wisten dat er veel vraag is naar woonruimte op het platteland en uiteindelijk kwamen we met het vernieuwende concept van een doorstroomerf voor spoedzoekers. We wonnen geen prijs, maar bij de prijsuitreiking werd ons door de jury op het hart gedrukt om dit initiatief verder uit te werken. En dat hebben we gedaan”, zegt Linda.

Initiatief

Ze vervolgt: „We zijn met de gemeente Hellendoorn gaan praten en via de gemeente kregen we erfcoach Agnes Mentink toegewezen als adviseur. Ze is mijn sparringpartner en klankbord. Agnes motiveert ons, blijft positief en zakelijk als ik het even niet meer zie zitten en remt me af en toe ook af. Ze heeft me geleerd het vooral stap voor stap te doen. Zij was ook degene, die opmerkte dat ik een telefoontje van een journalist kon verwachten, nadat het college zich begin januari positief had uitgesproken over ons initiatief. Ook de omwonenden en Plaatselijk Belang Haarle zijn inmiddels op de hoogte gesteld van onze bouwplannen. Hoe het doorstroomerf er precies uit komt te zien weet ik nu echt nog niet, evenmin wanneer we het gaan realiseren. Eerst maar eens horen wat de lokale politiek hier woensdagavond van vindt.”

Het Hellendoornse college is onder voorwaarden bereid medewerking te verlenen aan de bouwplannen voor de Haarlerveldweg 6-8. Hiervoor moet de bestaande bestemming worden gewijzigd. Het is de bedoeling dat twee oude varkensschuren, die samen een oppervlakte hebben van circa 575 vierkante meter, worden gesloopt. Op deze locatie komen twee nieuwe gebouwen te staan. In het ene komen acht wooneenheden, in het andere de bijbehorende bergingen. De twee bedrijfswoningen op dit adres moeten burgerwoningen worden. Een derde te behouden schuur en de werktuigenberging doen dienst als berging van die twee woningen.

Tijdelijk

De nieuwe eenheden bieden tijdelijk onderdak aan spoedzoekers, die snel legale woonruimte nodig hebben. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die hun woning al hebben verkocht, terwijl het nieuwe huis nog niet klaar is, starters op de woningmarkt die elders geen betaalbare huisvesting kunnen vinden of mensen die voor het eerst gaan samenwonen, net zijn gescheiden of hun partner verloren hebben. Ze mogen hier maximaal twee jaar wonen. Linda Willems: „Mensen kunnen hier straks even op adem komen. Ze krijgen op het platteland de tijd en rust om hun leven te ordenen en rustig na te denken over een volgende stap.”

Het college reageert positief op deze plannen, die worden beschouwd als een kwalitatieve verbetering van het platteland en impuls voor het leefbaar houden van het buitengebied van Haarle. De plannen zijn niet zodanig dat hierdoor eventuele uitbreidingsmogelijkheden van de omliggende agrarische bedrijven worden beperkt. De initiatiefnemers wordt gevraagd de plannen verder uit te werken, hiervoor steun van omwonenden te krijgen en deze goed in te passen in het landschap. Woensdagavond wordt dit initiatief besproken in de raadscommissie Grondgebied.