Nieuws

Haarle - Tweede coöperatieve zonnestroominstallatie in Haarle

Tweede coöperatieve zonnestroominstallatie in Haarle

Deze week hebben energie coöperatie Noaber & Co en de eigenaren van Puur Hoveniers, in bijzijn van Jet Mars van de werkgroep Haarle Energie Neutraal, hun handtekening gezet onder de intentieovereenkomst om een tweede coöperatieve zonnestroomdak in Haarle te realiseren.

Op het dak van Puur Hoveniers worden 112 zonnepanelen geplaats die duurzame energie gaan leveren voor huishoudens in het dorp. Het project om gezamenlijk energie op te wekken is voortgekomen uit de Dorpsavonden die in 2020 georganiseerd werden door de werkgroep Haarle Energie Neutraal. Suzan Keddeman van Puur Hoveniers: “Direct na de Dorpsbijeenkomsten over de RES  in 2020 met de inwoners van Haarle dachten wij: Daar doen we aan mee!”

Eigenaar van Puur Hoveniers Henrik Rentink zegt: “Wij willen hiermee iets in gang zetten en we hopen dat er nog veel meer bedrijven ons voorbeeld zullen volgen. Dat is goed voor het dorp.”

 

De werkgroep Haarle Energie Neutraal is al een geruime tijd actief in Haarle en is onderdeel van Plaatselijk Belang Haarle. In 2019 en 2020 heeft de werkgroep verschillende dorpsavonden georganiseerd, eerst fysiek en later in digitale vorm, om de inwoners van Haarle te informeren over de energietransitie, maar vooral om ze mee te laten beslissen over de invulling hiervan. Eind 2020 is er een enquête verstuurd naar alle stemgerechtigde inwoners van het dorp, waarop kon worden ingevuld hoe de inwoners invulling willen geven aan de energietransitie. Hieruit kwam duidelijk de wens naar voren om invulling te geven aan de energietransitie door zoveel mogelijk daken te voorzien van zonnepanelen, aangevuld waar nodig met zonnevelden.

Edwin Bronts van Noaber & CO: “Laten we dat doen wat Haarle wil: zoveel mogelijk zon op dak én energie-opwek in lokaal eigendom in Haarle.” “Deze coöperatieve gedachte past bij Haarle”, aldus Jet Mars van de werkgroep Haarle Energie Neutraal.

De werkgroep heeft in samenwerking met Noaber & CO en Escozon, hun technische adviseurs, een energiescan ontwikkeld voor geïnteresseerde dakeigenaren. Deze scan helpt om duidelijkheid te scheppen in de (on)mogelijkheden en geeft richting aan de te nemen stappen. Suzan: “De energiescan hielp ons erg. Anders weet je niet waar je mee moet beginnen. Doordat we de mogelijkheid zagen om mee te doen aan de pilot voor een energiescan, was het eenvoudig. De vragenlijst was duidelijk en eenvoudig in te vullen.” Henrik: “Het was na het invullen van de vragenlijsten al snel duidelijk dat we veel meer dak beschikbaar hebben dan voor onze eigen energiebehoefte nodig is en de beslissing om het dak collectief in te zetten was snel genomen.”

Dit is het eerste dak dat de coöperatie Noaber & Co in de Gemeente Hellendoorn gaat beleggen met panelen. De subsidie is al aangevraagd, wat nog wel even spannend is omdat de SCE subsidiepot zo goed als leeg is. Jet Mars heeft er vertrouwen in dat de subsidie wordt toegekend: “Ik heb daar goede hoop op want dinsdag met Prinsjesdag bleek weer de breed gedragen noodzaak tot eigen energie opwek, dus laten we hopen dat de subsidiepot ook snel aangevuld zal worden.”

Het dak van Puur Hoveniers is het eerste dak, van de vier bedrijven die deelnemen aan de pilot, dat voorzien zal worden van een collectieve zonnestroominstallatie. Met de eigenaren van de drie andere (agrarische) daken zijn de gesprekken in een vergevorderd stadium.

De werkgroep Haarle Energie Neutraal is blij met de keuze van Puur Hoveniers om het dak coöperatief te voorzien van zonnepanelen, maar wil ook benadrukken dat er nog veel meer zonnedaken nodig zijn om de gewenste plannen van het dorp te realiseren.