Nieuws

Haarle - Uitnodiging informatieavond Kerk Haarle 9 september a.a.

Uitnodiging informatieavond Kerk Haarle 9 september a.a.

Beste parochianen, inwoners van Haarle,

Net als andere parochies in ons land zien we ook in onze parochie de laatste decennia een steeds verdergaande ontkerkelijking.  Deze ontwikkeling dwingt ons tot het anders organiseren van het pastoraat en de pastorale zorg in onze parochie Heilig Kruis. Immers, we zullen met steeds minder pastores, betrokken parochianen, vrijwilligers en financiële middelen moeten zorgen dat we als (kleinere) geloofsgemeenschap ruimte en mogelijkheden blijven bieden voor het samen beleven en vieren van ons katholieke geloof.

Om die reden hebben het pastoraal team en het parochiebestuur gewerkt aan een toekomstvisie waarin rekening is gehouden met deze ontwikkelingen. Er is een ingrijpende herstructurering van onze parochie nodig. In onze parochie Heilig Kruis zal de basiliek van de Heilige Kruisverheffing als enige parochiekerk overblijven voor alle parochianen van de parochie. De overige zeven kerken in de parochie zullen in deze visie in de komende vijf jaar aan de goddelijke eredienst worden onttrokken en dus geen liturgische functie meer behouden.  Ook voor de basiliek van de H. Kruisverheffing zal er het nodige veranderen. Zij zal de komende jaren steeds meer de kerk voor de hele parochie worden.

Begin juli hebt u via de nieuwsflits hiervan kennis kunnen nemen en zult u ongetwijfeld ook in de diverse media hierover het een en ander gelezen of gehoord hebben.

Graag willen wij u als parochianen van de geloofsgemeenschap Haarle uitnodigen voor een bijeenkomst op woensdag 9 september 19.30 uur om met u over de toekomst van onze parochie van gedachten te wisselen en u nader te informeren over het proces ook in Haarle. Deze bijeenkomst zal in de kerk gehouden worden.

Nieuwsflits HK juli versie definitief pdf

Agenda

 • Opening
 • Doel en agenda van de avond
 • Parochie 2025
  • Nut en Noodzaak
  • Parochie Heilig Kruis
  • Geloofsgemeenschap Haarle
 • Ontwikkelingen Cultura
 • Voortgang
 • Wat verder ter tafel komt
 • Afsluiting

 

Met vriendelijke groet,

 

Bernadet Albers,

Projectleider Toekomst Kerk 2025 parochie H. Kruis

 

 1. Eventuele vragen mag u ook van tevoren op papier stellen en doen toekomen