Nieuws

Haarle - Update woningbouw Haarle | december 2022

Update woningbouw Haarle | december 2022

De Werkgroep Wonen brengt u met dit bericht op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hiervoor blijven wij maandelijks in gesprek met de gemeente Hellendoorn, dit om geen kostbare tijd te verliezen.

Informatieavond 13 oktober 2022
De informatieavond over Plan de Grave op donderdag 13 oktober is succesvol verlopen. Er waren maar liefst 125 belangstellenden naar de Veldkamp gekomen. De presentaties werden aandachtig gevolgd en er was veel positief nieuws te melden. Wethouder Gea Oord vertelde dat er een definitieve ‘Ja’ is voor bouwen op Plan de Grave. De financiële haalbaarheid van dit plan is getoetst en het gaat door!!!
Naast dit nieuws kwam gedeputeerde Roy de Witte van de provincie Overijssel óók niet met lege handen. Voor het CPO-traject heeft de provincie financiële steun toegezegd in stichtings- en begeleidingskosten.

Inloopavonden na bijeenkomst
Na de informatieavond heeft de gemeente Hellendoorn twee momenten georganiseerd om vragen te beantwoorden. Tijdens deze bijeenkomst zijn er één betrokken omwonende en drie woning geïnteresseerden geweest

CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)
Na de informatieavond hebben we totaal 16 aanmeldingen ontvangen van geïnteresseerden die collectief willen bouwen op Plan de Grave. Deze mensen gaan we uitnodigen voor een speciale avond om alle belangstellenden als groep bij elkaar te brengen. We hopen als Werkgroep dat we dan ook een CPO-begeleider kunnen voorstellen. Hiervoor zijn we nog in overleg met de provincie, onder andere over de toegezegde subsidie.

Bestemmingsplan
In concept ligt het bestemmingsplan klaar. Het is hier en daar wat bijgesteld, de kavelindeling is iets flexibeler (minder voorgesorteerd op kavelafmetingen), de plek van rijwoningen is definitief bepaald.

Aankoop gronden
Er wordt op dit moment gesproken met de eigenaren die de grond voor Plan de Grave nu nog bezitten. Het lijkt de goede kant op te gaan. Een definitief akkoord van álle grondeigenaren is nog wel nodig om woningbouw te kunnen realiseren.

Nieuw berekening stikstofuitstoot
Momenteel is het moeilijk om groen licht te krijgen voor bouwplannen. Dit komt door de recente uitspraak van de Raad van State en wijzigingen in de manier van berekenen. Een aangepaste versie van de manier van berekenen wordt eind januari 2023 verwacht. Niet alleen tijdens het gebruik van de woningen, maar ook vóór en tijdens de bouw. De gemeente is positief en denkt dat de nieuwe regels geen beperking zullen zijn voor Plan de Grave.
Echter, de uitstoot zal opnieuw moeten worden doorgerekend . Pas daarna kan het bestemmingsplan ter inzage worden gelegd.

Planning
Het gevolg van de nieuwe stikstofberekening is dat de planning wederom naar achteren schuift met minimaal twee maanden. Helaas is er geen ruimte om in te lopen op de planning, aangezien er wettelijke termijnen zijn voor het ter inzage leggen van (bestemmings)plannen.

Een onzekere factor zijn de nutsbedrijven. Pas ná de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan wordt Plan de Grave opgenomen in de uitvoeringsplanning van de nutsbedrijven. Daarnaast is de aanleg van de nutsvoorzieningen ook sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van personeel op dat moment.

Concluderend: voor alle woningzoekenden wordt het geduld nógmaals op de proef gesteld. Als Werkgroep vertrouwen we erop dat het wachten uiteindelijk de moeite waard zal zijn. Zodat ieder die dat wil straks als trotse bewoner op Plan de Grave kan komen wonen.

Tot slot
Zoals jullie kunnen lezen blijven wij ons hard maken voor woningbouw in Haarle.
Zijn er nog vragen? Spreek een van ons dan aan in het dorp of mail ons via [email protected]

Plaatselijk Belang Haarle – Werkgroep Wonen
John Disselhorst, Henri Maris, Emiel Koers, Noël Besten, Paul Hoonhorst, Alex Kemper, Arne Besten, Suzan Keddeman