Nieuws

Haarle - “Uw buur” slaat de droadnagel op de kop

“Uw buur” slaat de droadnagel op de kop

Gastschrijver “Uw buur” heeft in het dorpskrantje “informatie Haarle” de droadnagel op zijn kop geslagen. Hij of zij heeft de avond van de algemene ledenvergadering op een afstand bekeken en hier een pakkend verhaal over geschreven . Conclusie: Het dorp Haarle, dat bent u zelf !!

Wie is Haarle!!

Dag allemaal, de maand maart is echt de maand voor de jaarvergadering van een vereniging of stichting. Als je al deze bijeenkomsten wilt bezoeken zit je toch al snel aan 1 tot 2 avonden per week. Kopje koffie en een drankje is dan al snel gescoord!!

Maar ook “uw buur” lust ook af en toe wel een gratis kopje koffie met na de tijd een lekker koud pilsje. Dus maak ik tijd om enkele jaarvergaderingen te bezoeken. Eén van de jaarvergaderingen waar ik ben geweest is de gecombineerde jaarvergadering van de begrafenis vereniging Haarle en Plaatselijk Belang Haarle.

De voorzitter van de begrafenis vereniging ging samen met het bestuur in een goed tempo door de agenda. Duidelijke uitleg, toelichten indien nodig en de juiste antwoorden geven op de vragen die vaak ieder jaar terugkomen. Er zijn blijkbaar personen die ieder jaar een kopje koffie komen halen. Na de pauze en een gratis 2de bakje koffie was het bestuur van het Plaatselijk Belang Haarle aan de beurt. Ook dit bestuur ging in rap tempo door de agenda. Verslagen duidelijk gemaakt en hier geen vragen over. Opnieuw blijkt dat men ruim in de financiële middelen zit. Ze kunnen het geld niet op krijgen, wie gaat ze hier mee helpen?

Zat eigenlijk te wachten op het vuurwerk over de N35. Er waren veel mensen aanwezig die in de nabijheid van de N35 wonen. Denk nog, wat heb ik gemist en welk spektakel kan ik verwachten. Maar na enkele korte vragen en discussie blijkt dat we in een democratisch land wonen waarin de mening van het grootste deel van de inwoners leidend is. Ook ben je er als buurman niet geheel mee eens.

Een ander heikel punt was het ontbreken van de mogelijkheden voor het bouwen van een nieuwe woning. Ook de vraag wat er op het terrein van het voormalige dorpshuis moet of mag komen roept veel vraagtekens op. Kreeg het idee dat diverse personen vinden dat het Plaatselijk Belang hier te weinig mee doet.

Maar beste mensen, “uw buur” heeft het vermoeden dat niet iedereen beseft wat de taak van het Plaatselijk Belang is. Ze onderhouden contact met diverse organisaties en groeperingen. Ofwel ze faciliteren diverse dingen. Echter als bewoner bent u onderdeel en lid van het Plaatselijk Belang. Een mooi voorbeeld is de voetbal vereniging in ons dorp. Het bestuur van deze vereniging regelt en organiseert van alles. Ze stellen een trainer aan, zorgen voor sponsoren, beheren het sportpark en overleggen met diverse instanties. Echter zonder actieve leden, de voetballers ben je ook geen bestuur nodig.

Zet dit nou in de context van het Plaatselijk Belang. Zonder actieve leden komen er geen nieuwe ideeën, laat staan dat ze uitgevoerd worden. Ofwel het bestuur van Plaatselijk Belang Haarle is de steun nodig van de inwoners. Ze kunnen en willen u overal mee helpen maar het initiatief zal toch echt bij de bewoners moeten liggen. Heb het al eerder vermeld. Het dorp Haarle, dat bent u zelf !!

Gegroet, “uw buur”