Nieuws

Haarle - Vertrek Alexander ter Kuile bij PB Haarle

Vertrek Alexander ter Kuile bij PB Haarle

Het bestuur van Plaatselijk Belang Haarle laat weten dat haar bestuurslid Alexander ter Kuile per mei 2019 is afgetreden.

Tijdens de algemene ledenvergadering in maart 2019 kondigde Alexander aan extra tijd vrij te maken om nieuwe bestuursleden in te werken, dit is thans voltooid.

Carina van Bokhorst heeft bij Plaatselijk Belang Haarle de portefeuille van penningmeester gekregen.

Wij danken Alexander voor alles dat hij de afgelopen acht jaar voor Haarle heeft betekend.