Nieuws

Haarle - Werkgroep “Wonen” reageert op Woonvisie Hellendoorn

Werkgroep “Wonen” reageert op Woonvisie Hellendoorn

Woningmarkt Haarle zit op slot

Zoals u weet is de werkgroep “wonen” weer actief geworden om zich te buigen over de actuele vraagstukken die op dit moment spelen aangaande de woningnood onder jongeren én ouderen vanwege gebrek aan doorstromingsmogelijkheden in ons dorp. De werkgroep heeft direct een hele kluif gehad om de nieuwe woonvisie van de gemeente Hellendoorn 2020-2025 te bestuderen.

De afgelopen maand heeft deze woonvisie  ter inzage gelegen.
Klik hier voor de documenten, mocht u inhoudelijk meer willen weten:
V3_Woonvisie_2019_MAG
Woonvisie_Bijlagen

het is een document wat de komende 5 jaar als leidraad wordt gehanteerd om aan alle facetten van wonen in de gemeente invulling te geven.
De werkgroep “Wonen” heeft de afgelopen periode deze woonvisie bestudeerd en heeft de nodige opmerkingen geplaatst bij de diverse punten.

Hieronder vind u de brief die onlangs is verzonden naar burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn.

Zoals u hieronder kunt lezen gaat de werkgroep  “wonen” binnenkort een enquête houden om de huidige woningbehoefte in Haarle te inventariseren. Binnenkort kunt u meer informatie verwachten.

Hieronder kunt u de originele brief + de bijlagen downloaden:
Brief PBH Gem. raad Wonen – 22-10-2019 JDi
Bijlage Brief PBH Gem. raad Wonen – 22-10-2019 JDi