Nieuws

Haarle - Wie zijn er actief in de werkgroepen van Haarle Energie Neutraal?

Wie zijn er actief in de werkgroepen van Haarle Energie Neutraal?

De afgelopen maanden is er veel gecommuniceerd over het opwekken van duurzame elektriciteit vanuit de werkgroep Haarle Energie Neutraal, maar wie zitten er eigenlijk allemaal in de werkgroep en bij wie kan je terecht als je vragen hebt of als je ideeën kwijt wilt? Momenteel zijn er binnen de werkgroep enkele groepen samengesteld, die hieronder nader worden toegelicht.

Eigenlijk kan je je vragen en ideeën kwijt bij iedereen die in een werkgroep van Haarle Energie Neutraal zit, hij of zij zorgt er wel voor dat het bij de juiste personen terecht komt.

 Stuurgroep:

In de stuurgroep van Haarle Energie Neutraal zitten afgevaardigden van de verschillende werkgroepen, de voorzitter van Plaatselijk Belang Haarle en een woordvoerder van vereniging Helders Broek.

Jet Mars                             (Haarle Energie Neutraal)
Ron Vloedgraven             (Plaatselijk Belang Haarle)
Terry Heuven                    (Boerkracht)
Gerard Wijgerde              (Dorpskracht)
Jolanda Kieftenbelt         (Boerkracht)
Jochem Besten                 (Haarle Energie Neutraal)
Peter Kol                            (Helders Broek)
Annelies Hosmar              (Communicatie)

Dorpskracht:

De werkgroep dorpskracht gaat aan de slag om zoveel mogelijk inwoners van Haarle in beweging te krijgen om stappen te zetten om te verduurzamen. Er is al een ronde collectieve inkoop zonnepanelen geweest en er worden voorbereidingen getroffen voor een tweede ronde collectieve inkoop zonnepanelen. Uitgangspunt is een persoonlijk advies voor die mensen die interesse hebben in zonnepanelen op eigen dak en daarbij uiteraard een prijsvoordeel door gezamenlijke inkoop. De werkgroep zal verschillende partijen benaderen om een aanbod te doen voor het leveren en installeren van zonnepanelen.

Gerard Wijgerde
Cliff Plasmeijer
Arno Leerkes
Robin Kogelman
Email: [email protected]

Boerkracht:

De werkgroep Boerkracht zal komend jaar beginnen met een verkenning naar het zoveel mogelijk beleggen van daken van (agrarische) bedrijven met zonnepanelen. Uit de enquête van afgelopen najaar kwam namelijk de wens naar voren om vooral zon op dak maximaal te benutten. De focus zal in het begin op agrarische daken liggen, maar waar mogelijk worden andere bedrijfsdaken ook meegenomen. Al enkele agrariërs uit Haarle hebben aangegeven interesse te hebben. In de komende maanden zullen gesprekken met agrariërs uit Haarle, energieadviseurs, gemeente en provincie worden gevoerd om te komen tot een projectplan.

Terry Heuven
Jolanda Kieftenbeld
John Hutten
Willy Wolfkamp
Leonnard ten Brinke
Ton Groote Wolthaar
Jochem Besten

Bedrijfskracht:

Omdat Haarle heeft aangegeven zoveel mogelijk te willen investeren in zon op dak, zijn er ook gesprekken met de Haarlese Ondernemers Vereniging om daar ook de mogelijkheden te onderzoeken. Deze gesprekken zijn pas gestart en tijdelijk is Jet Mars aanspreekpunt van deze werkgroep. Mocht je interesse hebben om deel te nemen in de werkgroep, schroom niet om je te melden!

Jet Mars

Communicatie:

De werkgroep houdt zich bezig met alle PR- en communicatieactiviteiten zowel binnen Haarle Energie Neutraal als daarbuiten, dus met de bewoners van Haarle. Enkele taken van de werkgroep: het schrijven van nieuws- en persberichten en plaatsen ervan op diverse locaties als Facebook, Instagram, haarle.com en het informatieblad Haarle, het beheren van webpagina: https://www.haarle.com/energie/, het coördineren van het onderzoek naar de wensen van Haarle met betrekking tot het duurzaam opwekken van elektriciteit en het geven van advies en ondersteuning m.b.t. gebruik van communicatiemiddelen.

Annelies Hosmar
Mike Wallink
Heleen Wolterink

Email: [email protected]