Nieuws

Haarle - Zoektocht naar de beste burgermeester van heel Hellendoorn.

Zoektocht naar de beste burgermeester van heel Hellendoorn.

 ‘De gemeenteraad van Hellendoorn is op zoek naar de beste burgemeester voor heel Hellendoorn. Helpt u ons mee?’

 

Burgemeester Anneke Raven gaat 15 december 2021 met pensioen. De raad moet daarom de komende maanden op zoek naar een nieuwe burgemeester. Bij deze zoektocht doet de raad een beroep op inwoners, ondernemers en medewerkers van organisaties in de gemeente Hellendoorn. De raad wil graag weten wat voor burgemeester de samenleving wil. Daarom heeft de raad een enquête opgesteld.

Oproep gemeenteraad om enquête in te vullen

De gemeenteraad is benieuwd naar de mening van inwoners en andere betrokkenen bij onze gemeente wat de belangrijkste eigenschappen en kwaliteiten zijn die onze nieuwe burgemeester moet bezitten. De raad doet een oproep aan alle betrokkenen om de enquête in te vullen. De vragenlijst staat op de websites www.hellendoorn.nl en https://raad.hellendoorn.nl. Via bijgaande link komt u rechtstreeks bij de enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/7SKBMG2. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 28 mei. Ook staat de enquête in het huis-aan-huisblad ‘Hart van Hellendoorn Nijverdal’. U kunt deze invullen, uitknippen en per post toesturen naar Gemeenteraad Hellendoorn, Postbus 200, 7440 AE Nijverdal óf deponeren in de bus in de hal van het Huis voor Cultuur en Bestuur.

Profielschets leidraad bij selectie nieuwe burgemeester

Een samenvatting van de resultaten van de enquête neemt de gemeenteraad op in de profielschets. Deze profielschets geeft een karakteristiek van de gemeente, beschrijft de taken en rollen van de burgemeester en bevat een overzicht van de competenties die bij de nieuwe burgemeester horen. De profielschets is ook de kapstok voor de sollicitatiegesprekken met kandidaten.

De planning is dat de gemeenteraad de profielschets vaststelt in de openbare raadsvergadering van 15 juni 2021.

Sollicitatieprocedure nieuwe burgemeester

Nadat de profielschets is vastgesteld, zal de Commissaris van de Koning de vacature openstellen voor een periode van circa drie weken. In het najaar vinden dan gesprekken met kandidaten plaats. De benoeming van een nieuwe burgemeester zal naar verwachting eind 2021, begin 2022 plaatsvinden.