Nieuws

Haarle - 14 april inloopavond woningbouw plan de Grave

14 april inloopavond woningbouw plan de Grave

In samenwerking met de inwoners van Haarle, Plaatselijk Belang Haarle en de provincie wil de gemeente zorgen voor meer woningen in het dorp Haarle.

 Wat is er gedaan?
Zoals we in de laatste update hebben aangegeven, wordt vanuit de gemeente prioriteit gegeven aan het uitbreidingsplan De Grave. Er is de afgelopen tijd hard aan het plan gewerkt. Het stedenbouwkundige plan is zover, dat er inmiddels een schets ligt die ook financieel haalbaar lijkt. Bij de verdere uitwerking van het plan en de keuze voor de inrichting van de openbare ruimte zullen er op detailniveau nog wijzigingen komen. Ook is er ruimte voor reacties vanuit het dorp. Daarom spreken we nog van een schetsplan en nog niet van een definitief plan.

Informatiebijeenkomst
Om iedereen gelegenheid te geven kennis te nemen van het schetsplan, organiseert de gemeente samen met Plaatselijk Belang een informatieavond. Deze is op donderdag 14 april 2022 in het Dorpshuis Haarle – De Veldkamp van 19.30 uur tot 21.30 uur. U bent van harte uitgenodigd. De avond zal worden gehouden als een zogenaamde inloopbijeenkomst, waarbij iedereen kan binnen lopen op een voor hem of haar passend moment. Van de zijde van de gemeente zullen medewerkers aanwezig zijn die een toelichting kunnen geven op het schetsplan. Er zijn formulieren beschikbaar waar u als bezoeker opmerkingen op het schetsplan kunt aangeven. Bij de verdere detailuitwerking van het schetsplan naar het definitieve plan zal hiermee zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Planning
Naar verwachting zal het ontwerp van het bestemmingsplan rond de zomervakantie 2022 zover gereed zijn dat het ter inzage kan worden gelegd. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is, start het bouwrijp maken en kunnen we ook overgaan tot de uitgifte van de kavels. Rond de zomer van 2023 kan er dan naar verwachting worden gebouwd.

Contact
Heeft u een vraag over de woningbouwplan De Grave in Haarle? Neemt u dan gerust contact op met projectleider Gerard Fikken via [email protected].