Nieuws

Haarle - Eerste Zonne-Postcoderoos komt in Haarle

Eerste Zonne-Postcoderoos komt in Haarle

Eerste Zonne-Postcoderoos komt in Haarle

Op het dak van het coöperatieve mengvoerbedrijf Zuid-Oost Salland (CAVV) te Haarle zal begin 2020 het eerste coöperatieve zonne-energie dak in de gemeente Hellendoorn gerealiseerd gaan worden. Door een nauwe samenwerking tussen de inwoners van Haarle, de energie-coöperatie Hellendoorn op RozenU.A. en het mengvoerbedrijf Zuid-Oost Salland ontstaat een uniek initiatief omgezamenlijk zonne-energieop te wekken.Bij dit “Postcoderoos-project” kan iedereen meedoen om samen groene stroom op te wekken, ongeacht het inkomen en of men geld kan of wil investeren. Zonder zelf zonnepanelen aan te schaffen, kunnen leden van de coöperatie, zonne-energie opwekken en betalen zij gedurende 15 jaar een lagere prijs voor hun energieverbruik.
Voor verdere informatie kunnen geïnteresseerden zich tot Haarle Energie Neutraal richten.

Coöperatie Zuid-Oost Salland is een regionaal mengvoerbedrijf in Haarle.
Coöperatie Hellendoorn op Rozen U.A. streeft ernaar om door het uitvoeren van postcoderoosprojecten een belangrijke bijdrage te leveren aan het energieneutraal zijn van de gemeente Hellendoorn in 2050.
Haarle Energie Neutraal is een werkgroep van het Plaatselijk Belang Haarle, waarin de inwoners van het dorp Haarle hun eigen energie transitie aansturen.

Aanmeldformulier

HEN Aanmeldingsformulier nieuwe leden coöperatie