Agenda

Haarle - Informatie avond verbindingen rond de N35 tussen Nijverdal, Hellendoorn en Haarle.

Informatie avond verbindingen rond de N35 tussen Nijverdal, Hellendoorn en Haarle.

14 februari 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft uitgebreid nagedacht over mogelijkheden om de veiligheid van de N35 tussen Nijverdal en Haarle te verbeteren. Tegelijkertijd moet Haarle goed bereikbaar blijven. En we zien mogelijkheden  om een aantal toeristisch recreatieve ambities in het gebied te realiseren, die voor de winkeliers in Nijverdal, Hellendoorn en Haarle extra kansen bieden.

Dat heeft geleid tot drie varianten – los van de oplossingen bij de N35-oversteken bij de Molenweg en de Stationsstraat. Over die varianten is met tal van partijen en organisaties gesproken. Voordat we onze ideeën daarover voorleggen aan de raad en de commissie grondgebied willen we ook inwoners de kans bieden kennis te nemen van die varianten.

Daarvoor hebben we twee inloopavonden georganiseerd.

Op 12 februari tussen 17.00 en 20.00 uur in Nijverdal in de hal van het Huis voor Cultuur en Bestuur

En op 14 februari tussen 17.00 en 20.00 uur in Sportorant in Haarle

Om 17.10, 18.10 en 19.10 uur zal het college een korte presentatie geven. De drie varianten zullen continu via info-panelen voor belangstellenden inzichtelijk zijn. Ambtenaren en college zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Na de informatieavonden en de discussie in de commissie grondgebied op 21 februari neemt het college vervolgens een besluit over welke variant wordt uitgewerkt. In de commissie grondgebied op 21 februari heeft iedereen de mogelijkheid in te spreken.