Nieuws

Haarle - Ambitie versus opdracht duurzaam op te wekken energie

Ambitie versus opdracht duurzaam op te wekken energie

Er is tijdens de dorpsavonden verwarring ontstaan over de ambitie van of juist opdracht aan Haarle om energie duurzaam te gaan opwekken.

We zullen het proberen te verduidelijken.

Er is geen ‘opdracht’ aan Haarle om 30%, 50% of 100% duurzame elektriciteit op te wekken. De inwoners van Haarle zijn vrij om hun eigen ambitie te kiezen.

De verwarring is wellicht ontstaan door de verschillen tussen wat de overheid heeft bepaald, door zich te binden aan het klimaatakkoord van 2019 (waarin staat dat in 2030 50% van de verbruikte energie duurzaam moet worden opgewekt en dat in 2050 alle verbruikte energie voor 95%-100% duurzaam moet worden opgewekt) en vervolgens wat de provincie als opdracht heeft gekregen en als laatste welk bod de gemeente Hellendoorn heeft gedaan.

De Provincie Overijssel, de Twentse gemeenten en waterschappen (RES Twente) hebben als opdracht om in 2030 minimaal 50% van het elektriciteit gebruik duurzaam opwekken.

De gemeenteraad van Hellendoorn heeft een bod gedaan voor de gemeente Hellendoorn om 71 Gwh energie duurzaam op te wekken in 2030, wat neer komt op 30%.

Deze 71Gwh moet opgewekt worden in de hele gemeente Hellendoorn, dus door alle dorpskernen samen. In bijna alle dorpskernen zijn initiatieven ontstaan om te kijken of de regie in eigen hand gehouden kan worden en dat is wat we ook in Haarle doen.

We hebben de mogelijkheden voor Haarle voor wat betreft het opwekken van duurzame energie en de daarbij behorende kosten en opbrengsten in kaart gebracht, waarbij rekening is gehouden met de opdracht voor 2050. Hierdoor is wellicht het idee ontstaan dat er door de werkgroep voor Haarle een ambitie is aangenomen om 100% energie neutraal te zijn in 2030. Dat is niet het geval.

PB Haarle nodigt alle huishoudens uit om zelf een ambitie voor het jaar 2030 vast te stellen, zo bepalen wij samen ons eigen ambitie niveau en daaruit volgend de invulling hiervan.

Voorjaar 2021 beslist de gemeenteraad over de definitieve invulling door de input van alle dorpskernen mee te nemen in het te nemen besluit.

Zie voor meer informatie over de energietransitie in de gemeente Hellendoorn ook het filmpje dat hiervoor is gemaakt: