Nieuws

Haarle - Bestuursverkiezingen

Bestuursverkiezingen

Wij hebben twee nieuwe leden die zich verkiesbaar stellen voor het bestuur: Suzan Keddeman en Mark Heethaar.
Tegenkandidaten kunnen zich tot aan de Algemene ledenvergadering melden bij het bestuur.