Nieuws

Haarle - Compensatie

Compensatie

Wanneer wij besluiten om in Haarle zelf elektriciteit op te wekken, betekent dit dat wij kiezen om ergens rond Haarle of één grote zonneweide (16-20HA) of vijf kleine zonneweiden (2HA) te plaatsen. Een andere keuze kan zijn, om twee windmolens neer te zetten, die leveren heel veel elektriciteit op, maar zijn ook zichtbaar.

Omdat wij gezamenlijk onze elektra oplossing kiezen, besluiten wij ook samen als Haarle zelf hoe wij het aanpakken. Tijdens eerdere dorpsavonden hebben wij al besloten dat het landschap aantrekkelijk moet blijven. Dus, als wij zelf projecten op starten, betrekken wij ook zelf alle omwonenden bij het ontwerp. Wij besluiten gezamenlijk over de aanleg van groen rond onze projecten en beslissen samen over compensatie van aanwonenden. Alleen als wij het heft zelf in handen nemen, beslissen wij zelf over lusten en lasten.

Nederland kent strenge regels over het plaatsen van zonneweiden en windmolens. Je mag niet zomaar je gang gaan en alles overal neerzetten, daar zijn wetten voor. Door onze krachten te bundelen en het heft in eigen hand te nemen, bepalen we samen hoe wij zonneweiden en/of windmolens inpassen en hoe wij aanwonenden compenseren. Zonneweiden kunnen overal geplaatst worden, met in achtneming van de wet. Windmolens daarentegen kunnen alleen onder strenge voorwaarden, op enkele locaties rond Haarle geplaatst worden. Deze moeten minimaal enige honderden meters van woningen staan. We hebben uitgezocht waar er mogelijkheden voor windmolens zijn en delen dit graag met u!

Uw stem telt mee! Reserveer nu uw stoel:  Reserveren