Nieuws

Haarle - CPO kick-off nieuwbouw plan de Grave

CPO kick-off nieuwbouw plan de Grave

Gisteravond heef Plaatselijk Belang Haarle de CPO (Collectief Particulier Ondernemersschap) geïnteresseerden uitgenodigd voor de Kick-off om op plan de Grave een mooi woonavontuur aan te gaan. Voorzitter van de werkgroep “Wonen” John Disselhorst benoemde tijdens de inleiding dat het een uitzonderlijke gelegenheid is om collectief je droom (starters) woning te kunnen bouwen. Mede door de financiële subsidie die de Provincie Overijssel heeft toegezegd om de stichtings- en begeleidingskosten te financieren.

Ellen Kroeze-Wageman van de Gemeente Hellendoorn gaf een korte toelichting wat het proces van de gemeente is bij het verlenen van de CPO kavels, de verloting en uiteindelijk het verlenen van de bouwvergunning. Veelal zal dit via de CPO begeleider lopen, waardoor communicatie snel en doelmatig kan verlopen.

Nathalie Nieuwenhuis verzorgde namens Innoblox het stappenplan waar je als CPO groep mee te maken krijgt en de keuzes die je moet maken. De groep gaat uiteindelijk zélf de CPO begeleider kiezen om het proces in goede banen te leiden. Innoblox is een optie, maar kan ook een andere partij worden. Er werd met de verschillende getoonde bouwontwerpen een indicatie afgegeven met de huidige prijzen dat de ondergrens € 230.000 is met een maximum rond € 300.000. In Heino, Laag Zuthem, Dalfsen en Lemelerveld zijn al dergelijke projecten gerealiseerd. Goedkoper kan ook, maar dan krijg je een minder volwaardige woninggrootte.

Na de pauze heeft de werkgroep “Wonen” zich teruggetrokken en gedeputeerde Roy de Witte met de CPO groep laten praten. Hij de heeft ze voorzien van tips- en tricks en zijn ervaringen gedeeld in de tijd dat hij in Manderveen óók onderdeel is geweest van een CPO traject. Wel werd het duidelijk dat het een kans is voor jongeren om een eerste stap te maken op de woningmarkt. Dit ondanks de kostprijs van een nieuwe woning. Zo is besproken dat er gekeken moet worden maar het taakstellend budget van een ieder en daar het ontwerp op aanpassen. Prachtig om te zien dat er vanuit de semi-overheid welwillendheid is om de Haarlese jongeren te helpen bij het realiseren van hun woning.

Al met al een geslaagde avond en de CPO groep heeft stof tot nadenken en vervolgstappen te maken.