Nieuws

Haarle - Hellendoorns bod RES Twente gehaald  …..en nu?

Hellendoorns bod RES Twente gehaald …..en nu?

Uit de ingediende plannen van de energiewerkgroepen blijkt dat het bod van de gemeente Hellendoorn voor de RES Twente van 71 GWh wordt gehaald. Alle plannen van de verschillende energiewerkgroepen binnen de gemeente Hellendoorn tellen op tot maar liefst 74,73 GWh en dat betekent dat de gemeente de som van alle plannen heeft ingediend als invulling van het bod van Hellendoorn voor RES Twente. Het doel van RES Twente is om in 2030 1,5 TWh duurzame elektriciteit op te wekken met alle gemeenten die binnen de RES Twente vallen.

Op 2 februari is het college van de gemeente Hellendoorn geïnformeerd over de uitkomst en op 9 februari is er raadsvergadering geweest waar de energieplannen zijn besproken. De (dorps-) kernen in de gemeente Hellendoorn geven aan dat zij voorkeur hebben voor het opwekken van duurzame energie door middel van zon-op-dak, zonnevelden en kleine boerderijmolens. Hoewel er ook voorstanders zijn van windenergie en van de combinatie van zon en wind, is het draagvlak het grootst voor het opwekken van duurzame energie door middel van zon.

Dat het bod van 71GWh is gehaald, betekent ook dat de werkgroepen de kans krijgen om invulling te geven aan deze plannen om zelf duurzame elektriciteit op te wekken. Uiteraard wordt niet pas in 2030 gekeken hoe het er voor staat, omdat het ontwikkeltraject voor bijvoorbeeld zonneweides minimaal 5 jaar is. Al ruim voor 2030 kan worden gezien of de gemeente Hellendoorn (en voor ons specifiek het dorp Haarle) het ingediende plan weet te realiseren.

Nu de eerste hobbel is genomen, namelijk het bod voor en van de gemeente Hellendoorn, is de volgende stap de invulling van RES Twente omdat de gemeente Hellendoorn daar onderdeel van is. Binnen de RES wordt gekeken of de som van alle plannen optelt tot het gestelde doel van 1,5 TWh en of de invulling daarvan, volgens de RES, de meest logische is. In maart 2021 moet dit voorstel gereed zijn.

Ondertussen willen we als Haarle Energie Neutraal graag aan de slag om de plannen te realiseren. Er zijn 4 speerpunten waar we graag samen met het dorp mee aan de slag willen gaan. Dit zijn in willekeurige volgorde:

  1. Zon op agrarische daken
  2. Zon op bedrijfsmatige daken
  3. Zon op daken van huishoudens
  4. Zon op de grond

Hiermee zijn de verschillende werkgroepen al druk bezig, maar we kunnen het niet alleen en doen een beroep op iedereen die iets denkt te kunnen of willen betekenen! Stuur een mail naar [email protected] of neem contact op met iemand anders van een van de werkgroepen, we zorgen dat de informatie op de juiste plek komt.