Nieuws

landschapactie werkgroep 2 DorpsplanPlus

Deze week zijn de vrijwilligers van werkgroep 2 van DorpsplanPlus begonnen met het planten van bomen op erven, het klaarmaken van de zaadmengsels,  inzaaien van bloemenranden langs akkers, weilanden en in bermen, en het inzaaien van graanakkers. Met dit groeizame weer zal alles hopelijk goed aanslaan. Op 6 erven zijn 35 fruitbomen geplant, en bloemenmengsels worden op 8 lokaties aangelegd. Op twee lokaties langs het laarzenpad worden graanakkers aangelegd. Zo maken we Haarle weer een stukje mooier.