Nieuws

Haarle - Rapportage dorpsspel Stimuland | Rol en taken Plaatselijk Belang Haarle

Rapportage dorpsspel Stimuland | Rol en taken Plaatselijk Belang Haarle

Dit voorjaar heeft het bestuur van het Plaatselijk Belang met haar leden gesproken over nut en noodzaak van de vereniging Plaatselijk Belang. Onder leiding van Stimuland werd een spel gespeeld waarin de inwoners konden aangeven wat zij vonden dat het bestuur van PB zou moeten doen. Het was een leuke en inspirerende avond.

Hieronder kunt u het rapport van Stimuland vinden.

Als bestuur hebben we er in elk geval de volgende actiepunten aan over gehouden:

We gaan een jaarlijkse verengingsavond organiseren om de behoeftes van de verenigingen goed in beeld te hebben en de onderlinge communicatie te versterken; we zullen Haarlese kwesties goed onder de aandacht (blijven) brengen van de gemeente (ambtelijk apparaat en politiek) en we proberen actuele zaken te volgen door naar gemeentelijke en provinciale bijeenkomsten over belangrijke onderwerpen te gaan, we willen nog enkele werkgroepen in te stellen, naast de al bestaande werkgroepen “groen binnen “, “ groen buiten”, “energie”,  mits we daar voldoende deelnemers voor vinden; en we blijven regelmatig dorpsavonden organiseren over grotere onderwerpen, zoals u van ons gewend bent.

Klik hier om het rapport te downloaden: f190062.0283.20 bijlage Rol en positie PB Haarle – rapportage