Nieuws

Haarle - RES Twente – verdiepende informatie brochure

RES Twente – verdiepende informatie brochure

Als je meer wilt weten over de RES Twente, is daarvoor een brochure opgesteld. In de brochure vind je informatie over de RES Twente. Wat is de gezamenlijke ambitie? Wie zijn betrokken? Hoe ziet het proces eruit?

Deze informatie is interessant omdat de energietransitie in de gemeente Hellendoorn onderdeel uitmaakt van de RES Twente. De gemeente volgt het proces en de kaders die voor de RES Twente zijn vastgesteld. Als dorp Haarle hebben we tot een bepaalde datum de mogelijkheid tot eigen inbreng om vorm te geven aan de uiteindelijke plannen.

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/res-twente-2020/media/200910_Realisatie-brochure-RES-Twente-web.pdf?mtime=20200910212754&focal=none