Nieuws

Haarle - Stichting dorpshuis krijgt lening van Plaatselijk Belang Haarle

Stichting dorpshuis krijgt lening van Plaatselijk Belang Haarle

stichting dorpshuis krijgt lening van Plaatselijk Belang Haarle
Op woensdag 27 september is tijdens de Algemene Vergadering van het Plaatselijk Belang Haarle, met meerderheid van stemmen van de leden, een lening toegekend aan stichting dorpshuis Haarle.

De hoogte van deze lening bedraagt € 25.000,00. De lening zal in een periode van 6 jaar worden terugbetaald. Het geld zal worden besteed aan verbouwing/uitbreiding van het huidige Sportorant met een theaterzaal. Het Plaatselijk Belang heeft ook een gunstig rentetarief vastgesteld, die gelijk is aan de gederfde spaarrente van de bank.

In de toekomst hoopt Plaatselijk Belang Haarle dit vaker te kunnen doen voor Haarlese instanties die tijdelijk financiële ondersteuning nodig hebben om hun activiteiten te kunnen ontplooien.