Nieuws

Wandelpad de DOORTSTEEK Haarle

DORPSPLAN+ realiseert ism de fa. Wolterink en de fam. Van de Meer een nieuw wandelpad tussen de Stationsweg en de Raalterdijk. Vrijwilligers hebben de laatste zaterdag van mei het landhek en de afrastering geplaatst en de eerste zaterdag van juni wordt alles afgewerkt.

En dan is Haarle mooi weer een nieuw wandelpad rijker.