Nieuws

Haarle - 14 maart – Jaarvergadering 2019 Plaatselijk Belang Haarle

14 maart – Jaarvergadering 2019 Plaatselijk Belang Haarle

Denk en praat mee over de ontwikkelingen in ons mooie dorp.

Op donderdagavond 14 maart 2019 aanvang 19.30 uur organiseren de Uitvaartvereniging Haarle en het Plaatselijk Belang Haarle hun gezamenlijke jaarvergaderingen 2019 in het Sportorant.

Beide organisaties nodigen u van harte uit, mee te praten over een aantal belangrijke onderwerpen die ons het afgelopen jaar hebben bezighouden.

  • Woningbouw Haarle
  • Duurzaam Haarle
  • Ontwikkelingen N35
  • Groenbeheer
  • Rondvraag – Stel uw vraag aan ons.

Deze avond zal het Bestuur ook afscheid nemen van Alexander ter Kuile na 7 jaar bestuurslid te zijn geweest.
Om de lege plek op te vullen, hebben Carina van Bokhorst en Ron Vloedgraven zich kandidaat gesteld als bestuurslid. Met hun komst hebben we 5 van de 7 benodigde bestuursfuncties ingevuld.

Is er nog nut en noodzaak Plaatselijk Belang?

Aansluitend aan de vergadering zal een dorpsbrede discussie plaatsvinden over de onderwerpen en prioriteiten voor het Plaatselijk Belang Haarle de komende periode.

De samenleving verandert en organisatiestructuren veranderen mee, ze worden minder hiërarchisch en flexibeler. Plaatselijk Belang Haarle realiseert zich goed dat ook haar eigen rol en taak langzaam veranderd. Zo zien wij steeds meer en complexere taken bij vrijwilligersorganisaties terecht komen. De vraag is of ons dorp hierop is voorbereid.
Als bestuur PB Haarle vinden we dat een breed draagvlak voor ons werk, de basis is voor ons bestaan: doen wat nodig is. Dat hoeft niet per sé hetzelfde te zijn als ‘dat, wat we altijd deden’.

Wij willen daarom graag met u in gesprek over de rol van het Plaatselijk Belang Haarle in de komende jaren. Onze vraag aan U: Wat is de komende tijd belangrijk voor ons dorp? Vervolgens willen wij samen met u bekijken hoe we dat het slimst kunnen organiseren, waarbij het bestuurswerk voor een ieder behapbaar en – ook niet onbelangrijk – leuk blijft.

Dus, schrijf de avond van 14 maart snel in uw agenda. Wij verheugen ons er op iedereen te begroeten.

Download hier:
Notulen – Jaarvergadering 2018

Agenda PBH Jaarvergadering – 14 maart 2019

Concept_FEBR Huishoudelijk Reglement Plaatselijk Belang Haarle