Nieuws

Haarle - Nieuwsbrief Heilig Kruis Haarle nr. 5

Nieuwsbrief Heilig Kruis Haarle nr. 5

Nieuwsbrief HK 005 – 2020

Op deze zonnige dag mogen we u weer verblijden met nieuws uit de parochie en uit Haarle….😊

 

Harry Bloo, pastoraal werker neemt op 3 mei afscheid van de parochie. Zijn afscheidsviering zal op een later tijdstip nog plaatsvinden.

Haarle heeft Harry verblijdt met en mooie cartoon (zie bijlage) en dankwoorden.

Harry schrijft: wat heeft de geloofsgemeenschap Haarle een prachtige, ontroerende kaart gestuurd. Geweldig! Ik voel me heel raak getypeerd.

Op een later tijdstip zal Harry de cartoon op een doek aangeboden worden… wat in het vat zit……..

Cartoon is gemaakt door Leo Kemper.  Heel veel dank!

 

Vandaag, donderdagmiddag worden de bewoners van “Te Passe” het Laarmanshuis en de Marcke  in de tuin verblijdt met een zangoptreden van Annet Nikamp. Chapeau!

 

Ook Floortje Besten zal zaterdagavond zingen voor de bewoners van “Te Passe”.. Dank je wel Floortje!…

 

“En wat een prachtige borden met bemoedigende teksten op de Kerkweg!” Super!💖

 

Woendagmorgen  om 9.00 uur is er weer een viering vanuit de kerk; te beluisteren via de kerkradio.

 

Elke zaterdagavond worden er lichtjes aangestoken in een vorm van een hart bij het Laarmanshuis of de Marcke of “Te Passe”. Er wordt stilgestaan bij de overledenen van Corona en de wereld van vandaag die zo verwarrend is….

 

We hebben veel blij nieuws kunnen brengen maar willen de gevoelens van onrust, zorgen die er zijn, zien en onder erkennen………Zie naar elkaar om op een Moeilijke Dag

“Vandaag was een Moeilijke Dag,” zei Pooh.

Er was een pauze.

“Wil je erover praten?” vroeg Knorretje.

“Nee,” zei Pooh na een tijdje. “Nee, ik denk niet dat ik dat wil.”

“Dat is oké,” zei Knorretje, en hij ging naast zijn vriend zitten.

“Wat doe je nu?” vroeg Pooh.

“Niets eigenlijk,” zei Knorretje. “Maar ik weet wat Moeilijke Dagen zijn. En ik wil daar meestal ook niet over praten, op zo’n Moeilijke Dag.
“Maar weet je,” vervolgde Knorretje, “Moeilijke Dagen zijn zoveel makkelijker wanneer je weet dat er iemand voor je is. En ik zal er altijd zijn voor jou, Pooh.”

En Pooh zat daar zomaar wat te zitten, zijn heel Moeilijke Dag door zijn hoofd te malen, terwijl stevige, betrouwbare Knorretje zwijgend naast hem zat, te bengelen met zijn kortje beentjes…. En Pooh bedacht dat zijn beste vriend overschot van gelijk had.

*
Met heel veel liefdevolle gedachten voor iedereen die een Moeilijke Dag heeft. Hopelijk heb je een Knorretje in de buurt.

 

Met een warme lentegroet,

 

Huub Rotink

Jolande Besten

Ria Kemper

Liesbeth Kemper

Trees Schoot Uiterkamp-Kortstee