Agenda

Haarle - Agenda algemene ledenvergadering 2021 | Plaatselijk Belang Haarle

Agenda algemene ledenvergadering 2021 | Plaatselijk Belang Haarle

9 maart 2021

Hierbij nodigt Plaatselijk belang Haarle alle leden uit voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 9 maart 2021 om 20.00 uur. Voorafgaand aan de vergadering zal de Begrafenisvereniging de algemene ledenvergadering houden en deze start naar verwachting om 19.30 uur. Gezien de corona maatregelen zal de vergadering niet in de Veldkamp plaats vinden, maar digitaal via Microsoft Teams worden gehouden.

Microsoft Teams-vergadering
Neem deel via uw computer of mobiele app

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering
Meer informatie

Notulen ALV Plaatselijk Belang Haarle 10 maart 2020