Nieuws

Haarle - Bestuursleden gevraagd | Plaatselijk Belang Haarle

Bestuursleden gevraagd | Plaatselijk Belang Haarle

Plaatselijk Belang Haarle zoekt Haarlenaren die hun dorp een warm hart toe dragen en willen meehelpen het dorp leefbaar te houden voor jong en oud.

Tijdens de afgelopen ledenvergadering in maart j.l. heeft Jos Kemper als penningmeester afscheid genomen. Hiervoor is nog geen opvolging gevonden. In maart 2019 gaat Alexander ter Kuile eveneens het bestuur verlaten, na twee termijnen van drie jaar. Het Plaatselijk Belang kan niet blijven functioneren met slechts drie bestuursleden. Zonder nieuwe bestuursleden zijn we genoodzaakt de ‘stekker eruit te trekken’.

Plaatselijk Belang Haarle is al ruim 50 jaar actief in het dorp om de belangen te behartigen met de ingangen die ze heeft bij de gemeente Hellendoorn. Met het gewijzigde politieke beleid wordt Plaatselijk Belang Haarle inmiddels gezien als serieuze gesprekspartner voor lokale aangelegenheden.

Plaatselijk Belang Haarle faciliteert de lokale subsidie aanvragen, en heeft diverse werkgroepen onder zich zoals  de werkgroep Groenbeheer Dorp en de  Werkgroep Groen Buiten. Daarnaast probeert zij in allerlei vraagstukken die gaandeweg het jaar voorbij komen, het belang van Haarle te behartigen.   Denk aan de problematiek rondom de N35 en de aanvliegroutes voor Lelystad.Plaatselijk Belang heeft daarbij regelmatig contact met de Gemeente en met andere dorpen

Leefbaarheid komt niet vanzelf, leefbaarheid maak je samen!!

Help mee om Haarle leefbaar te houden en meld je aan om 3-4 uur per maand actief te zijn als bestuurslid.

Mocht je een bestuursfunctie niet zien zitten? Ook voor diverse werkgroepen zoeken wij mensen, zo denken wij aan een werkgroep Wonen, Verkeer en duurzaamheid. Ook daarvoor zijn aanmeldingen welkom.  Ook als je andere ideeën hebt voor een werkgroep, aarzel dan niet en meld je aan!!

Stuur een e-mail naar [email protected]
of bel voor meer informatie 0548-654599