Nieuws

Haarle - bestuursmededeling inzake Haarle Energie Neutraal

bestuursmededeling inzake Haarle Energie Neutraal

In de komende maanden zullen gemeenten, provincies en samenwerkingsverbanden, vanuit de regionale energie strategie, hun ambitie niveau gaan vaststellen in het opwekken van duurzame energie. Ook Haarle zal deze dans niet kunnen ontspringen.

Een gigantische uitdaging op zichzelf die opgepakt is door de werkgroep Haarle Energie Neutraal. Vrijwilligers die alles op alles zetten om in dit vraagstuk aan het roer te blijven zitten en zelf richting te kunnen geven aan de invulling van deze energietransitie voor ons dorp. Hierbij staat transparantie voorop.

In dit proces, dat al ruim 2 jaar loopt en waarin Haarle voorop loopt op omliggende kernen, is er volop ruimte voor inspraak en wordt er ronduit eerlijk gecommuniceerd. Inmiddels zijn er zes dorpsavonden geweest waarin openheid van zaken is gegeven. Uiteraard zullen er oplossingen, mogelijkheden en alternatieven besproken worden die op weerstand kunnen rekenen. Deze weerstand is begrijpelijk en het bestuur van plaatselijk belang Haarle is er van overtuigd dat er ruimte is om over zorgen te kunnen spreken. Deze uitdaging is van ons allemaal. Wij roepen dan ook eenieder op om naar de informatieavonden te komen van de werkgroep Haarle energie neutraal om samen in gesprek te zijn over wat goed is voor alle Haarlenaren. De informatieavonden zijn op 30 september, 5 oktober en 7 oktober in de Veldkamp.

Wellicht ten overvloede, spreken wij ons volledige vertrouwen uit in de werkgroep Haarle Energie Neutraal en hun gekozen aanpak. Derhalve hebben wij ook vertrouwen in de inwoners van Haarle dat zij hun weg kunnen vinden om hun zorgen op een verstandige manier bespreekbaar te maken.

Bestuur plaatselijk belang Haarle