Nieuws

Haarle - Bijna alle plannen energietransitie ingediend bij gemeente Hellendoorn

Bijna alle plannen energietransitie ingediend bij gemeente Hellendoorn

Op vrijdag 29 januari neemt wethouder duurzaamheid Henk Nijhof het energieplan van Daarle officieel in ontvangst namens de gemeente. Het plan van Daarle is het vijfde van de ingediende plannen en volgt op de plannen van Marle, Egede – Hancate – Eelen en Rhaan, dorp Hellendoorn en Haarle. Henk Nijhof: “Ik ben zeer verheugd de plannen van de lokale werkgroepen te ontvangen. Zij hebben ontzettend belangrijk werk geleverd, onder soms zeer gevoelige omstandigheden. Het is prachtig om te zien hoeveel ambitie er uit de plannen
spreekt en wat de gemeenschap zélf wil op het gebied van de energietransitie. “Op 1 februari is de deadline voor het indienen van de plannen van de lokale energiewerkgroepen bij de gemeente. De overige plannen worden op korte termijn verwacht.

Uitgangspunt
De plannen van de lokale energiewerkgroepen zijn het uitgangspunt voor het totale energieplan van de gemeente Hellendoorn. In 2030 wil de gemeente Hellendoorn minimaal 30% van het totale elektriciteitsverbruik in de gemeente duurzaam opwekken binnen de gemeentegrens. Daarom heeft de gemeenteraad in december 2019 het Hellendoornse bod van 71 GWh vastgesteld voor de Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente). De gemeente heeft de energietransitie ingestoken vanuit ‘gebiedsprocessen’. Een unieke aanpak binnen onze regio en
zelfs binnen Nederland. Op deze manier wordt een complexe opgave vanaf de start met en door inwoners mede vorm gegeven.

Energieplan gemeente Hellendoorn
Op 2 februari worden het college en de raad geïnformeerd over de inhoud van de lokale energieplannen. Op 9 februari wordt het Hellendoornse totaalplan besproken met de raad. Wethouder Nijhof: “De komende dagen zijn spannend en gaan we zien of we het bod van 71 GWh gaan halen. Ik zie veel voorstellen voor zon-op-dak en grondgebonden zon. Het is nog geen gelopen race, maar ik heb er vertrouwen in dat we het gaan redden.” Als het bod van 71 GWh niet gehaald wordt, ligt de bal bij de politiek. Nijhof vervolgt: “Als de plannen uit de energiewerkgroepen in totaal geen 71 GWh opbrengen, dan wordt gekeken wat aanvullende mogelijkheden zijn. Er volgt dan overleg met de raad, de energiewerkgroepen en waar nodig met de gemeenschap.”

Participatie
Kern van de gebiedsprocessen is participatie. Om in coronatijd tot participatie en tot de invulling van de energieplannen te komen, zijn verschillende digitale werkvormen ingezet met als doel inwoners te informeren en hun mening te laten geven. De lokale energiewerkgroepen hebben de inwoners in hun gebied bevraagd, digitale informatieavonden gehouden en er zijn enquêtes uitgezet. Informatie over de energietransitie is onder meer verspreid via de website van de gemeente en de plaatselijke belangen, social media, in het huis-aan-huis blad Hart van Hellendoorn Nijverdal en in de energiekrant van de gemeente.

Maatschappelijke opgave samen invullen
Ongeveer twee jaar geleden zijn de eerste stappen gezet om onze inwoners en bedrijven de kans te geven om mee te praten en te doen aan de maatschappelijke opgave van de energietransitie. Wat met kleine stappen in enkele vooruitstrevende kernen begon, is uitgegroeid tot gemeentedekkende gebiedsprocessen. Kernvraag was: “wat en hoe kunnen en willen wij als gebied bijdragen aan de totale energieopgave van onze gemeente”. In de lokale energieplannen zien we het resultaat van circa twee jaar gebiedsprocessen. Waarbij inwoners en bedrijven op
diverse manieren zijn betrokken bij de inkleuring van de opgave. De ingediende energieplannen zijn te vinden op: www.hellendoorn.nl/energieplannen. De komende tijd worden ook de overige lokale plannen hier geplaatst.