Nieuws

Haarle - Het Energie Transitie Proces

Het Energie Transitie Proces

De afgelopen week is er veel rumoer ontstaan over de energietransitie in Haarle. Enkele inwoners van Haarle hebben op Facebook en in het ‘Gele Boekje” hun mening en visie geventileerd. Het is een signaal dat de energietransitie voor iedereen een belangrijk proces is en het mensen raakt. Het raakt ons allemaal en dat is precies de reden, waarom er veel dorpsavonden/informatiebijeenkomsten zijn georganiseerd om zoveel mogelijk mensen te informeren over de (on)mogelijkheden. Er is nog niets besloten en er ligt niets vast! Wij bepalen zo veel mogelijk samen onze toekomst.

De energietransitie is een complex verhaal met veel plussen en minnen. Er zijn verschillende invalshoeken en nog veel meer mogelijkheden. De werkgroep Haarle Energie Neutraal besloot op haar eerste dag, dat zij neutraal en transparant wil communiceren. De inwoners van Haarle hebben recht op een duidelijk verhaal. Het betekende wel dat vele mogelijkheden onderzocht moesten worden, om een zo compleet mogelijk beeld te kunnen presenteren van het vraagstuk.

Er zijn verschillende dorpsavonden geweest om de bewoners van Haarle zoveel mogelijk persoonlijk te informeren over de informatie die is vergaard en wat dat mogelijk betekent voor een invulling binnen ons dorp Haarle. In verband met de aangescherpte maatregelen in verband met corona, is besloten de laatste avond, 20 oktober 19.30 uur, in digitale vorm te organiseren. Mensen kunnen zich hiervoor aanmelden en ontvangen dan een link waarmee ze kunnen inloggen om de presentatie digitaal bij te wonen. Aanmelden kan via deze link: Reserveren.

Na oktober 2020 zal er een stemming plaatsvinden, niet alleen over de voorkeuren van de bewoners betreft toekomstige energiebronnen in Haarle, maar ook over de hoeveelheid op te wekken duurzame energie per 2030. Waarbij we voor de volledigheid opmerken dat ook na de stemming er dus nog niets definitief is vastgelegd. Als je inwoner bent van Haarle en ook wilt deelnemen aan deze stemming (per huishouden) is het nodig dat je je aanmeldt bij bewonersvereniging Plaatselijk Belang Haarle. Dit lidmaatschap is tijdelijk kosteloos. Je kunt hierover of bij vragen contact opnemen met [email protected]

Heb je ideeën over hoe deze stemming het beste vorm gegeven kan worden of heb je onderzoeken of presentaties over de energietransitie die je graag met het dorp wilt delen, stuur deze dan naar [email protected]