Nieuws

Haarle - ‘Meester Weijkamp’  (1926 – 2023)

‘Meester Weijkamp’ (1926 – 2023)

Zo werd A.B.C. Weijkamp door enkele generaties in Haarle aangesproken. Van 1951 tot 1985 was hij leerkracht aan de St. Sebastianusschool en ‘Op Weg’. Veel aandacht schonk hij aan natuur en sport. In het sociale leven van Haarle speelde hij jarenlang een belangrijke rol. Hij was in 1964 oprichter en een van de leiders van de atletiekvereniging voor meisjes  (AV’64).  Andere mogelijkheden voor meisjes om te sporten kende Haarle toen nog niet. Weijkamp heeft ruim 50 (!) jaar de jongste voetballertjes  van SV Haarle begeleid. Hij werd benoemd tot Lid van Verdienste van de club. Al vanaf zijn tiende jaar was de jonge Weijkamp actief met fotograferen. Bij heel veel activiteiten in ons dorp stond hij paraat met zijn camera. In 2000  kwam het boek ’t Oog van de meester’ uit met 700 door hem gemaakte en geselecteerde foto’s uit. De vele fotoalbums heeft hij in 2019 overgedragen aan Stichting Marke Haarle. Weijkamp kwam jarenlang wekelijks in het archief van de stichting. Hij  was er in 2019 getuige van dat de archiefruimte de naam ‘Meester Weijkamp Archief’ kreeg. Voor zijn  vele verdiensten is August Weijkamp benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Na een afnemende gezondheid is hij op 15 januari 2023 overleden. Een Haarlese afvaardiging was op 20 januari aanwezig bij de crematie in Etten (Gld). Haarle is veel dank aan hem verschuldigd!

Besturen van Plaatselijk Belang Haarle,  SV Haarle en Stichting Marke Haarle

 Uitgebreidere beschrijvingen vindt u op:  svhaarle.nl   en stichtingmarkehaarle.nl/nieuws