Nieuws

Haarle - N35 INFORMATIE BIJEENKOMST INWONERS HAARLE

N35 INFORMATIE BIJEENKOMST INWONERS HAARLE

– OPROEP aan alle INWONERS –

Op Woensdag 13 december 2017 aanvang 20.00 uur organiseert het Plaatselijk Belang Haarle een extra N35 informatiebijeenkomst in het Sportorant.

Op 20 december 2017 willen de Provincie, Rijkswaterstaat (RWS) en de gemeenten Dalfsen, Raalte en Hellendoorn besluiten over de verschillende veiligheidsmaatregelen op het N35 traject Wijthmen-Nijverdal.

Het Plaatselijk Belang Haarle gesteund door vele actieve inwoners uit het dorp is al jaren bezig om dit besluit voor te bereiden. Het doel is breed gedragen verbeteringen gerealiseerd te krijgen. In november heeft het PBH haar eigen alternatieve voorstellen voor de beide kruisingen N35/Stationsweg en N35/Molenweg/Tunnelweg voorgelegd aan de gemeente en RWS. Deze voorstellen dienen ter vervanging van de officiële voorstellen van Rijkswaterstaat voor beide kruispunten. Het PBH acht de RWS voorstellen onvoldoende. In deze laatste dagen voor het besluit valt, gaan de N35 ontwikkelingen heel snel en daarom willen wij alle inwoners graag goed informeren over de ontwikkelingen.

Bewonerscollectief Haarle Noord zal op deze avond ook een toelichting even op hun visie voor een veilige fietsers oversteek.

Wij verwelkomen iedereen graag op woensdag 13 december in het Sportorant voor het laatste N35 nieuws.

Plaatselijk Belang Haarle – Bestuur