Nieuws

Haarle - Nieuwsbrief Maart 2022  Laarmanhuis, de Marcke en Poggenbeltweg

Nieuwsbrief Maart 2022 Laarmanhuis, de Marcke en Poggenbeltweg

Nieuwsbrief

Maart 2022

Laarmanweg 36

7448 AR Haarle

Tel: 0548 – 596138

Laarmanhuis / de Marcke / Poggenbeltweg

Week 9

Maandag 28 febr. 09.30 uur Stoelgymnastiek        14.30 uur Bingo (€2,– per plankje)

Woensdag 02 mrt. 09.30 uur Eucharistieviering (m.m.v. Past. J. Verweij), daarna koffiedrinken

Donderdag 03 mrt . 12.00 uur Samen eten (€ 9,– p.p.)

Week 10

Maandag 07 mrt. 09.30 uur Stoelgymnastiek        14.30 uur Bingo (€ 2,– per plankje)

Woensdag 09 mrt. 10.00 uur Koffiedrinken in de socioruimte

14.00 uur Handwerken met Miny Smit (tel. 06 30247788)

Donderdag 10 mrt. 12.00 uur Samen eten (€ 9,– p.p.)

19.30 uur Verg. Comm. Socioruimte + Bestuur

Week 11

Maandag 14 mrt. 09.30 uur Stoelgymnastiek          14.30 uur Bingo (€ 2,– per plankje)

Woensdag 16 mrt. 09.30 uur Eucharistieviering (m.m.v. Past. J. Verweij),       daarna koffiedrinken

Donderdag 17mrt. 12.00 uur Samen eten (€ 9,– p.p.)

19.00 uur Vrijwilligersvergadering

Week 12

Maandag 21 mrt. 09.30 uur Stoelgymnastiek

14.30 uur Bingo (€ 2,– per plankje)

Deze week worden de boeken van de bibliotheek gewisseld!

Woensdag 23 mrt. Ontmoetingsviering in de kerk

10.00 uur Inloop met koffie/thee     10.30 uur Viering

14.00 uur Handwerken met Miny Smit (tel. 06 30247788)

Donderdag 24 mrt. 12.00 uur Samen eten (€ 9,– p.p.)

Week 13

Maandag 28 mrt. 09.30 uur Stoelgymnastiek           14.30 uur Bingo (€ 2,– per plankje)

Woensdag 30 mrt. 10.00 uur Koffiedrinken in de socioruimte

Donderdag 31 mrt. 12.00 uur Samen eten (€ 9,– p.p.)

Jarig is op:

18 maart Toos van Leusen

18 maart Wim van Leusen

21 maart Ans Tuller

22 maart Antoon Kemper

27 maart Jan Nijenkamp

 

Mededelingen Ruimte van de Com.Soc.

Bibliotheekboeken worden in de week van 21 maart gewisseld.

Zorg dat de geleende boeken op tijd terug zijn. Bij het niet inleveren van

een boek dit graag even aangeven.

 

Samen eten”: bij afmelding graag een briefje op de bar voor

maandagavond 18.00 uur

Voor klussen in en om uw woning belt u Anton Wagenmans, tel. 595507

Huren van de socioruimte: Gerard Albers, tel. 595363 of [email protected]

Informatie over Stichting Laarmanhuis kunt u vinden op:

https://haarle.com/over-haarle/stichtingen

 

Paasviering: Op donderdag 14 april is er een gezamenlijke paasviering in de

socioruimte. De kosten voor deze viering zijn € 10,– per persoon.

Op donderdag 31 maart komt Bets Heethaar bij u langs voor opgave en   kunt u de kosten bij haar voldoen.

Vrijwilligers, noteer alvast in uw agenda: donderdag 17 maart om 19.00 uur is er

een vrijwilligersvergadering in de Socioruimte. De uitnodiging volgt t.z.t.

Corona

Vanaf 25 februari zijn de maatregelen die de RIVM ons had opgelegd afgeschaft. De basismaatregelen blijven nog wel geldig.

In het Laarmanhuis is het dragen van een mondkapje niet meer verplicht, uiteraard staat het iedereen vrij om alsnog ervoor te kiezen om een mondkapje te dragen.

Het advies is bij het uitserveren van maaltijden (o.a. Samen Eten) nog wel een mondkapje te dragen. Voor de Socioruimte, waar de activiteiten plaatsvinden, is het CoronaToegangs Bewijs (CTB) niet meer nodig. Externe bezoekers zijn weer welkom en feestelijke bijeenkomsten kunnen weer worden georganiseerd in de Socioruimte.

Kerkdiensten mogen/kunnen ook weer worden bezocht door externen en het zingen tijdens de kerkdiensten is ook weer toegestaan.

 

We vragen de mensen wel voorzichtig te blijven, omdat het virus nog niet weg is.

De veiligheid van onze bewoners staat voorop!

De wereld heeft altijd een mening,

dus doe je dromen niet te kort.

Volg je hart en doe de dingen,

waarvan je écht gelukkig wordt.