Nieuws

Haarle - Notulen jaarvergadering 2018 | Plaatselijk Belang Haarle

Notulen jaarvergadering 2018 | Plaatselijk Belang Haarle

Op 15 maart j.l. heeft onder grote belangstelling de jaarvergadering plaats gevonden van het Plaatselijk Belang Haarle. De belangrijkste gebeurtenissen waren het afscheid van penningmeester Jos Kemper die na twee termijnen van drie jaar het bestuur heeft verlaten.

Tevens is deze avond de zorg uitgesproken over het tekort aan bestuursleden. Op dit moment heeft het bestuur 4 leden die niet alle belangen op een goede manier kunnen behartigen. Er wordt naarstig gezocht naar dorpsgenoten die het belang van deze vereniging onderstrepen en zitting willen nemen in het bestuur.

Het complete verhaal is te lezen in de notulen.
Download hier: Notulen PBH-Jaarvergadering 2018