Nieuws

Haarle - Praktische gang van zaken gebouwen Stichting Dorpshuis Haarle

Praktische gang van zaken gebouwen Stichting Dorpshuis Haarle

Recentelijk is er een informatieavond geweest in het Spororant voor alle gebruikers, vrijwilligers en andere betrokkenen bij Stichting Dorpshuis Haarle. Het nieuwe bestuur heeft zich gepresenteerd aan het dorp en iedereen geïnformeerd over de dagelijkse gang van zaken en de eerste beleidslijnen voor 2016. Een kort verslag.

Stand van zaken

Stichting Dorpshuis Haarle staat er financieel gezien niet rooskleurig voor. Er is een forse schuld van ca. € 47.000. We worden geconfronteerd met dalende inkomsten. Daarnaast zijn er hoge vaste lasten voor de exploitatie van alle gebouwen.

Onderhoud

Er zijn diverse opgaven op het gebied van groot onderhoud. De vloer van de sporthal, de veiligheid van de tussenwand, de gedateerde inrichting van het Sportorant en lekkage in het Dorpshuis zijn belangrijke aandachtspunten. Desondanks is er helaas geen onderhoudsbudget.

We kunnen het wel!

Als iedereen zich vrijwillig inzet voor de Stichting kunnen dit jaar de stichting overeind helpen. Heel veel vrijwilligers helpen ons hierbij. In de afgelopen maanden is al veel gebeurd. We gaan met elkaar aan de slag en kunnen álle hulp gebruiken.

Organisatie

Toekomst

Dit jaar gaat de Dorpsplanplus werkgroep 5 Toekomstige Exploitatie aan de slag om een gezonde toekomstvisie te ontwikkelen.

Dagelijkse gang van zaken

Stichting Dorpshuis Haarle richt zich alleen op de dagelijkse gang van zaken. Er zijn twee beheerscommissies gevormd, voor zowel Sportorant/Sporthal als voor het Dorpshuis. Daarnaast zijn er twee ondersteunende groepen voor dagelijks onderhoud en financieel beheer.

Contactgegevens

Voor het reserveren van de gebouwen van de Stichting kunt u contact opnemen met onderstaande personen. 

Beheerscomité Sportorant/Sporthal
Beheerscomité Dorpshuis

Vrijwilligers gezocht

Wij zoeken nog diverse personen voor de volgende zaken:

  • Veel vrijwilligers voor achter de bar, helpen bij activiteiten, en alle andere dagelijkse of incidentele werkzaamheden
  • Financieel administratieve ondersteuning, zoals facturatie sporthal
  • Vrijwillige ondersteuning maandagmorgenschoonmaak
  • Eerste contactpersoon alarm

Wanneer u wilt meehelpen, kunt u zich melden via [email protected].

Met vriendelijke groet,

Dagelijks Bestuur Stichting Dorpshuis Haarle

  • Jet Mars, voorzitter
  • Robert Kemper Alferink, secretaris
  • Jos Kemper, penningmeester
  • [email protected]