Nieuws

Haarle - Provinciale subsidieregeling voor lokale Initiatieven “Samen voor Elkaar”

Provinciale subsidieregeling voor lokale Initiatieven “Samen voor Elkaar”

In oktober dit jaar is de tweede ronde van de provinciale subsidieregeling voor lokale Initiatieven van start gegaan. Dit onder de titel Samen voor Elkaar. De indieningstermijn voor de subsidieaanvraag is verlengd tot en met woensdag 20 december om 17.00 uur.

De subsidie Samen voor elkaar is bestemd voor kleinschalige projecten en bedraagt € 1.000,- tot € 3.000,- per initiatief.

Een eigen bijdrage is niet nodig. Klik hier voor de provinciale pagina met informatie.

Hulp bij het opstellen van uw subsidieaanvraag is mogelijk via de helpdesk van ASK Overijssel: 0900 – 1401. Initiatieven die in de eerste ronde zijn afgewezen kunnen ook contact opnemen om te bespreken of er ruimte is voor verbetering of een aanpassing. Leden kunnen tevens een beroep doen op de OVKK.

Aandachtspunten:
Samenwerking met minimaal een andere organisatie,
Bewoners kunnen ook een aanvraag indienen, maar dan met minimaal 3 personen,

De activiteit is vernieuwend voor de aanvrager, bijvoorbeeld door een vernieuwende aanpak of een vernieuwend element.

Heb jij met je buren, vrienden of vereniging een mooi initiatief om de sociale samenhang en betrokkenheid van Haarle te vergroten, dan is dit jullie kans!