Nieuws

Haarle - Voortgang nieuwbouwplan De Grave in Haarle

Voortgang nieuwbouwplan De Grave in Haarle

Bron: Gemeente Hellendoorn  https://www.hellendoorn.nl/actueel/nieuws/voortgang-nieuwbouwplan-de-grave-in-haarle


Na een aantal positieve ontwikkelingen in de afgelopen maanden is nieuwbouwplan De Grave ‘in procedure’ gegaan. Dat wil zeggen dat het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpexploitatieplan voor iedereen ter inzage liggen en zienswijzen ingediend kunnen worden.

Tot zaterdag 20 mei 2023 kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen over plan De Grave in Haarle. Een zienswijze is eigenlijk een reactie aan de gemeenteraad. Een reactie waarin de belanghebbende aangeeft hoe hij of zij tegen het plan aankijkt. De gemeenteraad neemt de zienswijzen mee in haar afweging. De planning is dat de gemeenteraad in haar laatste vergadering voor de zomer, op dinsdagavond 11 juli 2023, een besluit neemt.

Inloopbijeenkomst bestemmingsplan en planning op maandagavond 8 mei

Op maandagavond 8 mei 2023 vindt tussen 19:00 en 21:00 uur een inloopbijeenkomst plaats in De Veldkamp in Haarle. Iedereen met vragen over het bestemmingsplan en de planning van De Grave kan tijdens deze avond langskomen om vragen te stellen.

Stappen die nog genomen moeten worden

Als de gemeenteraad het bestemmingsplan en het exploitatieplan vaststelt, dan kan in het derde kwartaal van 2023 gestart worden met het bouwrijp maken van de grond. Op dit moment wordt met vier grondeigenaren onderhandeld over de aankoop van de gronden die nodig zijn voor de woningbouw. “Het zou heel mooi zijn als we straks kunnen starten met het plan voor uiteindelijk 60 woningen in Haarle. Een grote wens van veel inwoners uit Haarle. Een plan dat ervoor zorgt dat jongeren in Haarle kunnen blijven wonen, gezinnen hun droomhuis kunnen bouwen en senioren een woning voor hun oude dag kunnen bouwen”, vertelt wethouder wonen, Gea Oord.

Stappen die in de afgelopen periode gezet zijn

In januari van dit jaar vond een CPO-avond plaats waar een aantal geïnteresseerden aanwezig was dat graag met elkaar als collectieve opdrachtgever met een eigen bouwproject aan de slag wilde. Daarnaast was er positief nieuws over ‘stikstof’. De berekening met de vernieuwde versie van stikstofmonitor AERIUS gaf een positief resultaat waardoor zeker is dat stikstof geen belemmering meer vormt voor De Grave.

Woningschaarste bestrijden

De gemeente Hellendoorn neemt concrete stappen om de schaarste op de lokale woningmarkt in alle kernen het hoofd te bieden. Recent werden in Hellendoorn Noord 22 nieuwe kavels uitgegeven. En begin april kon bekend worden gemaakt dat de gemeente een woning en grond aan de Rijssensestraat in Nijverdal heeft aangekocht voor woningbouw. Wethouder Oord: “Een actief grondbeleid maakt het mogelijk dat we kunnen bouwen voor de doelgroepen die aan het wachten zijn op een geschikte woning. Het is geen gemakkelijke opgave, maar ik doe mijn uiterste best om te zorgen voor meer woningen in onze gemeente. Het is belangrijk om iedereen een goed onderkomen te kunnen bieden en onze gemeente leefbaar te houden. Dat geldt voor alle kernen. En dat het gaat lukken, daar heb ik alle vertrouwen in”, sluit Gea Oord optimistisch af.