Stichting Marke Haarle

Haarle - Stichting Marke Haarle

Stichting Marke Haarle

Stichting Marke Haarle is opgericht op 2 oktober 1985 en is vanaf dat moment bezig met het verzamelen middels aankoop of anderszins, onderzoeken, beheren, registreren, publiceren en tentoonstellen van zaken en gegevens betreffende de geschiedenis van Haarle,gemeente Hellendoorn, een en ander in de ruimste zin des woords.

Dat trachten we o.a. te bereiken door:

  • het in stand houden en uitbreiden van ons archief
  • belangstellenden gelegenheid te geven gebruik te maken van het archief
  • het houden van themavonden die met de geschiedenis en cultuur van Haarle te maken hebben
  • belangstellenden actief in aanraking te brengen met de geschiedenis van Haarle, bijv. bij tentoonstellingen
  • publicaties  te verzorgen over de rijke historie van Haarle

Marke Haarle houdt zich aanbevolen om nieuwe materialen te ontvangen die een plaats kunnen krijgen in ons archief: bidprentjes, documenten,foto’s en ander historisch materiaal. Houdt u van belangrijke papieren liever zelf het origineel, dan maken we graag een kopie of scan.

Onze archiefruimte is elke maandag 09:30 – 11:30 geopend.